Dış Kaynak Bilişim Personeli Kullanımı

Dış kaynak kullanımı yani İngilizce olarak Outsourcing; işletmelerin ihtiyaçlarına göre iş süreçlerini yönetebilecek uzman bir kurumla anlaşarak işletmenin maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasına imkan tanıyan, boşta kalan kalifiye iş gücü işletmenin farklı bölümlerinde değerlendirerek daha fazla verim almasına olanak sağlayan bir kavramdır.Anlaşma sağlanan kurum tarafından alanında uzman profesyonel personeller ile iş verimliliği maksimum seviyelerde tutulabilmektedir.

Peki dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Yaygın olarak bilinen outsource kullanımının artı ve eksi yönleri vardır. Genel olarak ise outsource kullanımının avantajları dış kaynak kullanımının dezavantajlarını gölge bırakmaktadır.

Dış Kaynak Kullanımının Avantajları

1. Uzmanlık
Görevlerin çoğu, kendi alanlarında uzmanlaşan firmalardan outsource personeli alımı ile sağlanmaktadır. Dış kaynaklı tedarikçiler, çoğu zaman dış kaynak sağlayan firmalardan daha iyi olan özel  ekipmana ve teknik uzmanlığa sahip olmaktadırlar.Etkili olarak görevler daha hızlı ve daha kaliteli çıktılarla tamamlanabilir

2. Risk paylaşımı:
Bir projenin gidişatını ve sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden birisi risk analizidir. İş sürecinde yer alan belirli bileşenler için outsource kullanımı, kuruluşun belirli sorumlulukları dışarıdan tedarik edilen outsourcing tedarikçisine kaydırmasına yardımcı olur. Outsourcing tedarikçisi alanında uzman olduğundan, risk azaltıcı faktörleri daha iyi planlamaktadır.

4. Azaltılmış Operasyonel ve İşe Alım maliyetleri:
Outsourcing kullanımı ile bireyleri şirket içinde istihdam etme gereği ortadan kalkar. Bu nedenle işe alım ve işletme maliyetleri minimize edilebilir.

5.Yatırım harcamalarını azaltmak, kaynak transferi ve kaynakların dağılımını yeniden sağlamak,gelişmiş teknolojiye ulaşmak gibi faktörler ise diğer avantajları arasında yer alır.

Dış Kaynak Kullanımının Dezvantajları

1. Gizli verilerin açığa çıkma riski:
Bir kuruluş İK, Bordro ve İşe Alım hizmetlerinden yararlanırsa, gizli şirket bilgilerinin ifşa olma riski ortaya çıkar.

2. Dışsal hizmet sağlayıcılarına bağlı olmak,

3. Kontrolü kaybetmek,

4. Müşteri odaklılık eksikliği:
Bir dış kaynak tedarikçisi, aynı anda birden fazla kuruluşa hizmet verebilir.Bu gibi durumlarda satıcılar kuruluşunuzun görevlerine tam olarak odaklanmayabilir.

5. Bilgiyi kaybetmek

Bir hizmet sağlayıcısıyla anlaşmadan önce göz önünde bulundurulması gereken tüm bu artılar ve eksiler ile dışarıdan sağlanacak görevlerin önemini özellikle belirtmek her zaman tavsiye edilir.Bir kuruluşun, dış kaynak tedarik etmeden önce kullandığı avantajları ve dezavantajlarını dikkate alması her zaman faydalıdır.

Bir cevap yazın